Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.info@bs-opbouw.nl

Nieuwsbrief 19

17-01-2020
Beste lezer,

In de bijlage vindt u Nieuwsbrief nr. 19 met daarin de volgende onderwerpen:
  • Opgeven naschoolse sport
  • Kinderactiviteiten in de Hoeksteen
  • Nieuws van de mediacoach (als extra bijlage toegevoegd)
  • Vakantierooster schooljaar 2020/2021