Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.info@bs-opbouw.nl

Nieuwsbrief 47

06-07-2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),

In de bijlage Nieuwsbrief nr. 47 met daarin de volgende onderwerpen:
  • Rapporten en Cito-toetsen;
  • Studiedagen schooljaar 2020/2021;
  • Eindejaarsviering;
  • Ouderbijdrage en bijdrage continurooster;
  • Personeel;
  • Oversteek Hendrik de Keijzerplein.
U leest de nieuwsbrief hier