Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.info@bs-opbouw.nl

Op weg naar passend onderwijs

SALTO neemt als omvangrijke partner binnen het Samerwerkingsverband Eindhoven e.o. actief deel in de overleggen die plaats vinden in het kader van de ontwikkelingen richting Passend Onderwijs. Het SWV PO3007 in wording heeft zich in het afgelopen jaar toegelegd op zowel de bestuurlijke inrichting als op de inhoudelijke uitvoering van de Wet Passend Onderwijs. Vanaf 1 augustus 2014 zal binnen de scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs een passend en dekkend aanbod voorhanden moeten zijn binnen het samenwerkingsverband.

Handelingsgericht werken en handelingsgerichte procesdiagnostiek zijn concepten die op de SALTO-scholen aan de basis van deze ontwikkeling liggen. De handelingsbekwaamheid van onze leerkrachten is de belangrijkste voorwaarde voor het doen slagen van de invoering van Passend Onderwijs. Het groepsplan is bij uitstek geschikt als middel om de onderwijspraktijk in de klas, op de werkvloer, te concretiseren. Daar waar nodig gaan SALTO-scholen werken met ontwikkelingsperspectieven om optimaal af te stemmen op onderwijsbehoeften van leerlingen.