Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl
Leerlingenzorg

Leerlingenzorg houdt zich bezig met het welbevinden en de prestaties van alle leerlingen. Het start bij het signaleren van leerlingen die boven of beneden verwachting presteren of zich gedragen. Leerkrachten zijn de eerste personen die deze zaken monitoren. Zij maken hiervoor gebruik van observatie-instrumenten en het IEP leerlingvolgsysteem. Als blijkt dat een leerling een hulpvraag heeft, gaat de leerkracht in overleg met de interne begeleider van de school, om een plan te maken waarmee aan de hulpvraag voldaan kan worden. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, gaan leerkrachten en intern begeleiders verder in overleg met externen, zoals orthopedagogen, WIJ Eindhoven, afgevaardigden van de SPIL partners, etc. Op die manier wordt er zoveel mogelijk zorg op maat geboden.


Voor meer informatie zie de schoolgids.