Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl
Kwaliteitszorg

SALTO-scholen willen kwalitatief hoogstaand onderwijs geven. Dat doen ze door zichzelf systematisch te ontwikkelen. Kwaliteitszorg is een systeem waarmee iedere SALTO-school onderwijsontwikkelingen vorm geeft en bewaakt. Op alle SALTO-scholen wordt met ingang van schooljaar 2014-2015 gewerkt via de systematiek van WMK. Bij de vormgeving worden samenhangend beleid en concrete doelstellingen geformuleerd die vervolgens leiden tot benodigde acties om een hogere onderwijskwaliteit te bereiken. Na de invoering, worden de effecten ervan bekeken aan de hand van gegevens, zoals: de  kwaliteitskaarten, inspectierapporten en tevredenheidsonderzoeken. Vanaf dat moment worden lopende plannen bijgesteld en nieuwe plannen gemaakt, waardoor het proces weer van voor af aan begint. Iedere school bepaalt zelf, binnen de wettelijke kaders van regelgeving en toezicht, wat de gewenste kwaliteit inhoudt en waar ze zich op willen ontplooien. Deze plannen zijn in de schoolgidsen en de schoolplannen van de SALTO-scholen beschreven. 


Lees de schoolgids hier

Lees het schoolondersteuningsprofiel
 hier.

Lees hier het laatste inspectierapport.
Vanuit de inspectie zijn geen recente rapporten beschikbaar.